เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร

ซี. อิลเลียส มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากในปัจจุบันนี้ วิถีการใช้ชีวิตในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานจากคนในชนบทเข้าสู่ตัวเมืองและชาวต่างชาติที่ย้ายมาอยู่ในประเทศไทย ทำให้ความต้องการในด้านการบริโภคกาแฟ เบเกอรี่และพาสต้าเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วยสาเหตุนี้อุตสาหกรรมอาหารจึงต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ดังนั้นเราจึงขายเครื่องจักรจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงในวงการกาแฟและเบเกอรี่ให้กับลูกค้าจำนวนมาก

เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่มในกระบวนการผลิตอาหาร