บรรจุภัณฑ์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆของท้องถิ่นต่างๆ มีลูกค้าของเรามากมายที่มาจากอุตสาหกรรมกำลังพัฒนาและต้องการจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร ไม่ว่าจะเป็น การผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ได้ขนาดมาตรฐานเท่าๆกัน การเติมหรือใส่ผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานที่เท่ากัน การดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์ การใช้เครื่องจักรบรรจุแทนแรงงานคนและอื่นๆอีกมากมาย เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและมั่นใจในคุณภาพการบริการของเราเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความชำนาญพิเศษทางด้าน "Flexible Package" หรือ "บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว" เรามีเครื่องจักรจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายแบบตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายหรือระบบสำเร็จรูป (Turn Key System) ซี. อิลเลียส มีทางออกด้านบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรบรรจุแบบแนวนอน (บรรจุภัณฑ์แบบซองเพาช์แนวนอนและบรรจุภัณฑ์แบบซองเพาช์กัสเซท) ที่เหมาะกับการบรรจุใส่กล่อง ลังหรือถาดในแนวนอน ให้ท่านได้

เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่มในวงการบรรจุภัณฑ์

  • Bossar
  • Martini
  • Synchropack
  • Universal Pack
  • Brambati
  • Groninger