สาธารณรัฐเกาหลี

เกาหลีใต้ถือว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและติด 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลก อิลเลียสในประเทศเกาหลีใต้ จึงเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานและเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมของประเทศนี้อีกด้วย

 • อุตสาหกรรมยา
 • กระบวนการเทคโนโลยี
 • วัสดุสิ้นเปลือง
 • บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวและฟิล์ม
 • จอแสดงผลและกระจก
 • เซลล์แสงอาทิตย์และสารกึ่งตัวนำ
 • การผลิตกระดาษ
 • การแปรรูปกระดาษ
 • การพิมพ์
 • ยานยนต์
 • อุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมหนัก
 • การแปรรูปพลาสติกและยาง
 • เส้นใยและเส้นด้าย
 • ผ้าหรือสิ่งทอ
 • ขั้นตอนหลังการพิมพ์

ธุรกิจ

 • การวางแผน
 • การตลาดและการขาย
 • การจัดหา
 • วิศวกร
 • การทำสัญญาและการบริหารความเสี่ยง
 • การเงิน
 • การประกันภัย
 • การขนส่ง
 • การติดตั้งและการฝึกอบรม
 • บริการหลังการขาย
 • การลงทุนร่วมและข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ
 • ธุรกิจ

KOREA ILLIES ENGINEERING CO., LTD.
3rd & 5th Floor NAMDO Bldg.
12, Jangmoon-Ro, Yongsan-Gu,
SEOUL, 04393, KOREA

Phone: +82 (2) 2276 0501 - 8
Fax: +82 (2) 2272 9288
e-mail: seoul(at)illies.de