สาธารณรัฐประชาชนจีน

จีนเป็นประเทศที่ใหญ่ดังนั้นชื่อเสียงจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะยืนยันถึงคุณภาพ อิลเลียสมีชื่อเสียงอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศจีนและยังมีทรัพยากรที่จำเป็นเมื่อต้องการอีกด้วย

 • อาหารและเครื่องดิ่ม
 • กระบวนการเทคโนโลยี
 • อุตสาหกรรมยา
 • จอแสดงผลและแก้ว
 • ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ และสารกึ่งตัวนำ
 • การผลิตกระดาษ
 • ยานยนต์
 • เส้นใยและเส้นด้าย
 • ผ้าหรือสิ่งทอ
 • ขั้นตอนหลังการพิมพ์

ธุรกิจ

 • การวางแผน
 • การตลาดและการขาย
 • การจัดหา
 • วิศวกร
 • การทำสัญญาและการบริหารความเสี่ยง
 • การเงิน
 • การประกันภัย
 • การขนส่ง
 • การติดตั้งและการฝึกอบรม
 • บริการหลังการขาย
 • การลงทุนร่วมและข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ
 • ธุรกิจ

CICO ENGINEERING CO. LTD.
Units 1602-3, 16th Floor
Stelux House No. 698
Prince Edward Road East
San Po Kong
Kowloon, Hong Kong

Phone : +852 (0)2722 0749
Fax: +852 (0)2723 9412
e-mail: hongkong(at)illies.de


ILLIES EAST ASIA LTD.
Units 1602-3, 16th Floor
Stelux House No. 698
Prince Edward Road East
San Po Kong
Kowloon, Hong Kong

Phone: +852 (0)2721 3533
Fax.: +852 (0)2351 5301
e-mail: hongkong-iea(at)illies.de

C. ILLIES TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. Beijing Branch
Rm. 1003 Hyundai Motor Tower
No. 38 Xiaoyun Road
Chaoyang District 100027
Beijing, P. R. China

Phone: +86 (0)10 8527 6377
Fax: +86 (0)10 8527 6378
e-mail: beijing(at)illies.de

C. ILLIES TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. Room 704-705 Innov Tower Block A, No. 1801 Hongmei Road Xuhui District Shanghai 200233, P. R. China Phone: +86 (0)21 6485 1272 Fax: +86 (0)21 6485 1228 e-mail: shanghai@illies.de

 

C. ILLIES TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. Guangzhou Branch
Rm. 2310-11 Dongshan Plaza
No. 69 Central Xianlie Road
Guangdong Province, 510095
Guangzhou, P. R. China

Phone: +86 (0)20 8732 1003
Fax: +86 (0)20 8732 1507
e-mail: guangzhou(at)illies.de