ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมของโลกถือเป็นประเทศสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของเอเชียและของโลก เรื่องคุณภาพและการใช้งานถือเป็นปัจจัยสำคัญของประเทศญี่ปุ่น และอิลเลียสก็ได้คงมาตรฐานนี้ไว้มากว่า 150 ปี ด้วยชื่อเสียงที่มีในโตเกียวและโอซาก้า นอกจากนี้เรายังเป็นพาร์ทเนอร์กับนิปปอนอีกด้วย

 • เส้นใยและเส้นด้าย
 • ผ้าหรือสิ่งทอ
 • ขั้นตอนหลังการพิมพ์
 • ยานยนต์
 • อุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
 • อุตสาหกรรมหนัก
 • การแปรรูปพลาสติกและยาง
 • การผลิตกระดาษ
 • การแปรรูปกระดาษ
 • การพิมพ์
 • บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวและฟิล์ม
 • การผลิตสารเติมแต่ง
 • กระบวนการเทคโนโลยี
 • วัสดุสิ้นเปลือง
 • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย
 • อาหารและเครื่องดิ่ม
 • กระบวนการแยกโลหะออกจากแร่

ธุรกิจ

 • การวางแผน
 • การตลาดและการขาย
 • การจัดหา
 • วิศวกร
 • การทำสัญญาและการบริหารความเสี่ยง
 • การเงิน
 • การประกันภัย
 • การขนส่ง
 • การติดตั้งและการฝึกอบรม
 • บริการหลังการขาย
 • การลงทุนร่วมและข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ
 • ธุรกิจ

K.K. IRISU (C. ILLIES & CO., LTD.)
Irisu Building
3-12-18, Kamiosaki, Shinagawa-Ku
Tokyo 141-0021 

Phone: +81 (0)3 3443 4111
Fax: +81 (0)3 3443 4118
e-mail: tokyoilliesde

K.K. IRISU (C. ILLIES & CO., LTD.)
Semba Central Building 6F
2-6-8, Hommachi, Chuo-Ku
Osaka 541-0053 


Phone: +81 (0)6 6252 6891
Fax: +81 (0)6 6244 0616
e-mail: osakailliesde