สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียมีประชากรมากกว่า 200 ล้านคน และมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วทำให้นักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศนี้มีโอกาสมากมายในการเติบโต

อิลเลียสบันดุง จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นคู่ค้าที่สำคัญของคุณในศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้

 • อุตสาหกรรมยา
 • บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวและฟิล์ม
 • การวางแผน
 • อุตสาหกรรมหนัก
 • การแปรรูปพลาสติกและยาง
 • ผ้าหรือสิ่งทอ
 • ขั้นตอนหลังการพิมพ์

ธุรกิจ

 • การวางแผน
 • การตลาดและการขาย
 • การจัดหา
 • วิศวกร
 • การทำสัญญาและการบริหารความเสี่ยง
 • การเงิน
 • การประกันภัย
 • การขนส่ง
 • การติดตั้งและการฝึกอบรม
 • บริการหลังการขาย

PT. ILLIES ENGINEERING INDONESIA
JL. Cilaki No. 26
West Java
Bandung 40114

Phone: +62 22 7233 233
Phone: +62 22 7233 255
Fax.: +62 22 7271 028
e-mail: bandung(at)illies.de