ซี. อิลเลียส (ไทยแลนด์) จัดสัมมนา “Say "No" to PVC banner and single use Plastic” ลดการใช้ แผ่นป้ายโฆษณาพีวีซี และ พลาสติก

บริษัท ซี. อิลเลียส (ไทยแลนด์) และ บริษัท ฟาเบอร์ แฟลกส์ แอนด์ แบนเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาขึ้นเมื่อเดือนมกราคม2562 ภายใต้หัวข้อรักษ์โลก ร่วมกับพันธมิตรในเรื่องการผลิตธง แบนเนอร์ และการพิมพ์ลงบนผ้าชนิดต่างๆ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ PVC, Dioxin, Polyester (PET) และ การรีไซเคิล PET  ยังไงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำเสนอป้ายโฆษณาคุณภาพสูงที่พิมพ์บนผ้าโพลีเอสเตอร์ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ 100% พร้อมทั้งพาเดินชมกระบวนการผลิตในโรงงาน และให้ความรู้ทางเทคนิคเรื่องเครื่องพิมพ์ผ้าและขั้นตอนการพิมพ์โดยช่างผู้ชำนาญการจากบริษัท ซี. อิลเลียส (ไทยแลนด์)

ทั้งนี้ทางบริษัท ซี. อิลเลียส (ไทยแลนด์) ขอถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณ คุณสันต์ อุปพัทธางกูร กรรมการบริษัท ฟาเบอร์ แฟลกส์ แอนด์ แบนเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให้เกียรติมาบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่องต่างๆ และพาเยี่ยมชมโรงงานด้วยตนเองตลอดทั้ง 3 วัน และที่ขาดไม่ได้ลูกค้าทุกท่านที่สละเวลาตั้งใจมาร่วมงานของเราในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ + 66 2 401 9779

 

เครื่องพิมพ์ผ้ายี่ห้อคัลเลอร์เจ็ท รุ่นซอฟเจ็ทแกรนด์
ลูกค้าบางส่วนที่มาร่วมงานสัมมนา
งานสัมมานาภายใต้หัวข้อรักษ์โลก
ขอขอบพระคุณ คุณสันต์ อุปพัทธางกูร กรรมการบริษัท ฟาเบอร์ แฟลกส์ แอนด์ แบนเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให้เกียรติมาบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่องต่างๆ