ทำบุญบริษัท ซี. อิลเลียส (ไทยแลนด์) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ซี. อิลเลียส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน อีกทั้งยังเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับองค์กร โดยในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ที่ตั้งอาคารเสริมมิตร ชั้น 18 และร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยมีพนักงาน และผู้บริหารเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน