ซี. อิลเลียส (ไทยแลนด์) หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักงานประกาศผลรางวัล “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13”

งานประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13” จัดขึ้นโดยสมาคมการพิมพ์ไทย เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนท์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในโอกาสนี้ บ. ซี. อิลเลียส (ไทยเลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักได้ขึ้นมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ครั้งที่ 13 นี้ด้วย

ในงานนี้ได้มีการแยกประเภทของการประกวดออกเป็น ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ทเท่านั้น ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags) งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณะเฉพาะ และงานกระดาษลูกฟูก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนในการมอบรางวัล Best of the Best ประเภท Best in sheetfed offset (ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ทเท่านั้น) อีกด้วย

สรุปผลรางวัล ปีนี้บริษัทศิริวัฒนา อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด มหาชน มีผลรวมการได้รับเหรียญมากที่สุด ถึง 7 เหรียญ

สามารถติดตามดูภาพความประทับใจและผลรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ :