สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อิลเลียสมีชื่อเสียงในประเทศเวียดนามมากว่า 60 ปี ตั้งแต่เปิดบริษัทหลังช่วงสงครามในปี 2534 ประเทศเวียดนามต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ หลังจากได้เข้าร่วมการเปิดเขตการค้าเสรีในปี 2558 ประเทศเวียดนามก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อิลเลียสมีสำนักงานอยู่ในฮานอยและโฮจิมินห์ซึ่งถือเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเทคนิคแห่งใหม่ และอิลเลียสก็พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด

 • Fiber And Yarn
 • Fabric
 • Finishing
 • อุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมหนัก
 • การพิมพ์
 • บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวและฟิล์ม
 • อาหารและเครื่องดิ่ม
 • กระบวนการแยกโลหะออกจากแร่
 • วัสดุสิ้นเปลือง

ธุรกิจ

 • การวางแผน
 • การตลาดและการขาย
 • การจัดหา
 • วิศวกร
 • การทำสัญญาและการบริหารความเสี่ยง
 • การเงิน
 • การประกันภัย
 • การขนส่ง
 • การติดตั้งและการฝึกอบรม
 • บริการหลังการขาย

ILLIES ENGINEERING (VIETNAM) CO., LTD.
REPRESENTATIVE OFFICE
Suite 501–2, 5th Floor
North Star Building
4th Da Tuong Street
Hoa Kiem District
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 (24) 3942 2363 Fax: +84 (24) 3942 1126 e-mail: hanoiilliesde

ILLIES ENGINEERING (VIETNAM) CO., LTD
DC Tower, Unit 501
111D Ly Chinh Thang, Ward 7, Dist. 3
Ho Chi Minh City, Viet Nam

Phone:+84 (28) 3526 7301
Fax.:+84 (28) 3526 7308
e-mail: saigonilliesde

 

Office Address:
ILLIES ENGINEERING (VIETNAM) COMPANY LTD.
DC Tower, Unit 502
111D Ly Chinh Thang, Ward 7, Dist. 3
Ho Chi Minh City, Viet Nam

Phone:+84 (28) 3526 7301
Fax.:+84 (28) 3526 7308
e-mail: saigonilliesde
Location:
248A, No Trang Long, Ward 12, Binh Thanh District
Ho Chi Minh City, Viet Nam

Phone: +84 (28) 7300 7575